Länkstig

Sabine Vesting – The AfterBabyBodyStudy

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Disputation
Datum
14 dec 2023
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Avhandlingens fullständiga titel

The AfterBabyBodyStudy – Muscular changes, exercising, and activity limitations and their associations with pelvic girdle pain and urinary incontinence in the postpartum period

Opponent och betygsnämnd

Opponent: docent Paul Enthoven , Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet, Linköping.

Betygsnämnd: docent Maria Bullarbo (ordf.), docent Eva Rasmussen Barr (KI) och docent Bledar Daka.

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

Det går bra att delta på distans, disputationen kommer att streamas via Zoom Webinar: en länk publiceras senast dagen innan disputationen.

Om kroppen efter förlossning

I denna avhandling har förändringarna i bäckenbotten- och magmuskulaturen efter förlossning undersökts, liksom deras koppling till symtom som urininkontinens och bäckensmärta.

Avhandlingens fokus ligger på tillförlitligheten hos olika kliniska undersökningsmetoder samt hur dessa och fysisk träning relaterar till urininkontinens, tyngdkänsla i underlivet, bäckensmärta samt kvinnors upplevda aktivitetsbegränsningar och återhämtning.

Studierna visar att många symptom avtar naturligt efter barnafödandet, medan andra symptom kan påverka kvinnors möjligheter att delta i aktiviteter och fysisk träning. Kvinnorna efterfrågade mer stöd och önskade få konkreta råd.

För kvinnor som upplever kvarstående besvär efter barnafödandet kan fysioterapeuter inom primärvården spela en viktig roll genom att undersöka muskulära förändringar, främja och anpassa fysisk träning samt ge råd och övningar för att hjälpa kvinnor att återställa funktionen i muskelgrupper som kan påverka smärta och urinläckage.