Bild
Foto: Pexels Bradley Hook
Länkstig

Reväst webinar: Digitalisering och cirkulära affärsmodeller

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Varför är cirkulära affärsmodeller intressanta? På vilket sätt skapar digitaliseringen möjligheter för att realisera de cirkulära affärsmodellerna? Hur cirkulärt är egentligen Sverige?

Webinar
Datum
25 okt 2022
Tid
10:00 - 12:00
Plats
webinar

Medverkande
Calle Jensen, projektledare och fokusområdesledare inom materialcirkulation, RISE
Josefina Sallén, Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning, RISE
Susanna Winzenburg, Projektledare, RISE
Erik Lindvall, VD Guringo
Moderator: Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen
Bra att veta
En bugg i webbverktyget gör att tiden i event ändras automatiskt, de jobbar för fullt för att hitta felet.
Webinariet pågår mellan kl. 10.00-12.00.
Arrangör
Reväst i samarbete med Västra Götalandsregionen

Varför är cirkulära affärsmodeller intressanta? På vilket sätt skapar digitaliseringen möjligheter för att realisera cirkulära affärsmodeller och hur cirkulärt är egentligen Sverige?
Seminariet inleds med en presentation av Circularity Gap Report Sweden, en analys av hur Sverige konsumerar material, från mat och konsumentvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stort sett är linjär. Analysen har genomförts av RISE och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Därefter pratar RISE om digitalisering som möjliggörare, resurser, affärer, och kostnadsbesparingar. Vilka komponenter finns i det cirkulära och hur har digitaliseringen hjälpt till utvecklingen? RISE ger oss även en framtidsspaning på området. Därefter kommer Erik Lindvall VD Guringo på temat ”Designing to die och digitalisering” - en presentation av framtidens cirkulära affärsmodeller i gränslandet mellan det virtuella och det fysiska.
Webinariet avslutas med en reflektion från samordnarna för Västra Götalandsregionens kraftsamlingar Digitalisering och Cirkulära affärsmodeller, hur kan arbetet tas vidare?