Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Reväst webbinarium Regional fysisk planering

Samhälle & ekonomi

Uppföljning av remisskonferens Västra Götalandsregionen

Webinar
Datum
25 maj 2021
Tid
14:00 - 16:00
Plats
zoom webinar

Medverkande
Anita Rynvall Mårtensson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Martin Elofsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Per Kristersson, senior regionplanerare med fokus på regional utveckling, Göteborgsregionen
Moderator: Magnus Fredricson, strateg hållbar samhällsutveckling, Skaraborgs kommunalförbund
Arrangör
Reväst

Med regional fysisk planering kan lokala planeringsfrågor placeras i ett större sammanhang. Inom Västra Götalandsregionen pågår just nu ett arbete med att bygga upp kunskap kring Västra Götalands fysiska strukturer och att skapa en arena för dialog och samverkan kring dessa frågor.
Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?

Frågan om hur kommunerna, kommunalförbund med flera ser på att Västra Götalandsregionen skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen, och bli ett regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, är nu ute på remiss fram till september 2021. Den 29 april kommer Västra Götalandsregionen att anordna en digital remisskonferens som ett första steg i detta samtal.

Reväst kommer den 25 maj att följa upp remisskonferensen med ett webinar på temat där vi lyfter frågor som: Vad ger regional planering för vinster, och vilka är utmaningarna? Vi gör en europeisk utblick – vilka erfarenheter finns? Och vi undersöker Västsvenska erfarenheter av regional fysisk planering. Hur kan den regionala fysiska planeringen stödja den kommunala fysiska planeringen?

För mer information om remissen och remisskonferensen
klicka här