Länkstig

Reväst seminarium: Öka inkluderingen - fokus unga

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Samarrangemang med Västra Götalandsregionen, Borås Stad och Högskolan i Borås

Seminarium
Datum
23 aug 2022
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, Borås
Tillgänglighet
Norrbyhuset är tillgänglighetsanpassat

Medverkande
Lamija Iman Muharemovic, ansvarig för tjejkvällar på Norrbyhuset
Viktor Aldrin, docent i teologi, Högskolan i Borås
Fahmo Mohamed, Boråskorrespondent, mediehuset Fanzingo
Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
Ida Burén, kulturchef Borås Stad
Moderator: Ulrika Nandra, journalist, författare och föreläsare.
Fler medverkande tillkommer
Bra att veta
Seminariet kommer att spelas in och läggas ut på Revästs youtube
Arrangör
Reväst, Västra Götalandsregionen, Borås Stad & Högskolan i Borås

De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. En allt större andel yngre är inte nöjda med livet och alltför många barn och unga lider av psykisk ohälsa. Det finns idag brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern.

Kopplingen mellan tidiga insatser, inkludering och fullföljda studier är tydlig. Vissa barn har redan när de föds sämre förutsättningar för fullföljda studier och kan på sikt riskera att hamna i utanförskap. Det kan finnas flera anledningar till det och problembilden är komplex.


Hur säkrar vi barns och ungas sociala hållbarhet? Hur ger vi lika möjligheter att må bra, utvecklas, ha hälsa, vara delaktiga och få sina rättigheter respekterade?

Vem äger inflytande och kan föra talan att påverka sin framtid?
Om du är ung och växer upp på tex Norrby, vad har du för vägar till inflytande. Hur kan din röst räknas? 

Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen 2021-2030 och en av dess långsiktiga prioriteringar- Öka inkluderingen, arrangerar Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen och Borås stad ett seminarium den 23 augusti i Borås med fokus på unga. 

Seminariet inleds med en presentation från Viktor Aldrin, docent i teologi, Högskolan i Borås av den forskning som görs på högskolan inom inkluderingsfrågor. Därefter följer en kort presentation från Lamija Iman Muharemovic, ansvarig för tjejkvällar på Norrbyhuset och arbetar med hur vi kan skapa utrymme för att ta plats. Efter det blir det ett panelsamtal med Viktor, Lamija samt representanter från civilsamhälle, forskare och tjänstepersoner med inblick i frågorna och självklart välkomnar vi varmt även publikfrågor.

Seminariet bygger på dialog mellan personerna i rummet så kom och delta!
Varmt välkomna!

Seminariet är kostnadsfritt, sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.