Bild
Foto: BIld av Gerd Altmann från Pixabay
Länkstig

Reväst 40-årskonferens- Västsveriges roll i omvärlden

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Västsveriges roll i omvärlden, historiskt, nuläge och framtidsspaning. Vi kommer få ta del av spännande föredrag från forskare och praktiker med olika perspektiv på Västsveriges utveckling.

Konferens
Datum
26 sep 2023
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Göteborgs universitet, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg. Lokal J222.

Medverkande
Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet
Ylva Norén Bretzer, docent, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Elisabeth Jansson, lektor, bitr. prefekt och avd.chef Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst
Sverker Jagers, professor, Statsvetenskap, Göteborgs universitet, vice ordförande Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning
Anders Stenström, Chef forskning och innovation, Högskolan Borås
Anders Kärrberg, Hållbarhetschef, Volvo Car Group
Pam Fredman, tf. föreståndare, Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Göteborgs universitet.
Karin Althoff, chef Samhällsanalys, Västra Götalandsregionen & ordförande Reväst styrgrupp
Lars Nordström, professor emeritus, Kulturgeografi (initiativtagare Reväst och tidigare ordf Revästs styrgrupp)
Anders Glemfelt, näringslivschef, Borås Stad
Moderator: Ann Ighe, forskare ekonomisk historia, Göteborgs universitet
Bra att veta
Kaffe serveras från kl. 12.30.
Arrangör
Reväst

Varmt välkomna till Revästs 40-årskonferens! Tema för konferensen är Västsveriges roll i omvärlden: historiskt, nuläge och framtidsspaning. Under en eftermiddag kommer vi att få ta del av flera spännande föredrag från forskare och praktiker med olika perspektiv på Västsveriges utveckling, hur det ser ut historiskt och spaningar om Västsveriges framtid. Hur kan vi samverka för en mer hållbar samhällsutveckling?

Konferensen delas in i två delar där den första fokuserar på näringslivsutveckling och omvärldsanalys samt utvecklingen av regionpolitik över tid. Omvärlden ändras så snabbt, vilken är vår omvärld? Hur omorganiserar svenska industriföretag sina leverantörsnätverk i utlandet?

Har makten förskjutits från Västsverige till Stockholm och vilken betydelse har flytt av myndigheter till regionen haft? Hur förhåller sig Västsverige till Bryssel/EU?

Den andra delen av konferensen fokuserar på omställning, klimat och styrmedel. Var är vi idag och vart är vi på väg? Vad är det som krävs för att skapa förändring? Därefter kommer vi att få ta del av arbetet med Västsvensk arena för hållbar utveckling.

Varje konferensdel avslutas med en paneldiskussion där vi bjuder in fler gäster och perspektiv på frågorna från olika delar av regionen.

Dagens program:

- Del 1: Näringslivs- och omvärldsanalys.
- Paus med quiz, bubbel och snittar.
- Del 2: Omställning, hållbar utveckling och samverkan.