Bild
Ögonkoraller, i projektet Life Lophelia
Foto: Susanna Strömberg
Länkstig

Restaurering av korallrev i Kosterhavet

Populärvetenskap

Populärvetenskaplig föreläsning med Susanna Strömberg

Föreläsning
Datum
22 jul 2021
Tid
18:00 - 18:45
Antal platser
50 i hörsalen
Kostnad
fri entré

Medverkande
Susanna Strömberg
Arrangör
Tjärnö marina laboratorium

För oss som bor här är Kosterhavet världens mitt, men för ögonkorallen (Lophelia pertusa) – som är en djuplevande stenkorall som älskar djuphavets svala mörker – så är Kosterhavet en avkrok, på den yttersta gränsen för deras universum. Djupvatten från Atlanten söker sig in via den djupa Norska rännan, och vidare in via Ytre Hvaler till Kosterrännan. Tack vare dessa djupa rännor har vi oceaniska förhållanden i Kosterrännan och kan hitta djuphavskoraller på bara 80 meters djup. Vi har haft 6 platser med koraller, men nu har vi levande korall på bara två av dessa. Efter införandet av trålfria zoner ser vi att åtminstone en av rev-lokalerna återhämtar sig och har haft nyrekrytering de senaste åren. Där, vid Väderöarna, fanns stora klumpar av död korall att sätta sig på för larverna som transporterades förbi med vattenströmmarna. Det är ont om hårda komplexa bottenmiljöer för larverna. Nu ska forskarna sätta ut artificiella rev för att fler larver ska hitta en plats att slå sig till ro i Kosterhavet, så att vi får tillbaka mer korallrevsmiljöer där många andra arter hittar föda och gömslen, till exempel ung torsk och kolja.

LIFE Lophelia – ett EU LIFE-projekt lett av Länsstyrelsen i Västra Götaland

Doktor Susanna Strömberg är anställd som förste forskningsingenjör vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, med placering på Tjärnö marina laboratorium. Hennes doktorsavhandling handlade om ögonkorall, med fokus på tidiga livsstadier, dvs fortplantning liksom embryo- och larvutveckling.