Länkstig

Rektors ledarskap i ljuset av tillit

Forskning
Utbildning & lärande

Seminarium med Thomas Blom, doktor i Pedagogiskt arbete och verksam vid Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet med ett forskningsintresse om rektorers ledarskap, lärande och professionella utveckling. Thomas är också verksam inom Rektorsprogrammet och Samverkan bästa skola (SBS). Vad har betydelse när tillit har betydelse? Den här presentationen tar sin utgångspunkt i avhandlingsstudien Tid för tillit. Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete, i vilken rektorer och lärare beskrivit ledarhandlingar i situationer som präglats av tillit. I fokus för presentationen står rektorers ledarskap i vardagliga situationer. Vi tar del av vad för handlingar som beskrivs av rektor och lärare, men också att hur dessa utförs spelar en stor roll för upplevelsen av tillit. Frågor om evenemanget? Kontakta Cecilia Hermansson cecilia.hermansson@gu.se

Seminarium
Datum
10 nov 2022
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Enbart via Zoom
Ytterligare information
Zoomlänk
Länk till
avhandling

Arrangör
Kollegiet för utbildningsledarskap