Länkstig

Redovisning av kandidatarbeten i biologi

Naturvetenskap & IT

.

Seminarium
Datum
25 maj 2023
26 maj 2023
Tid
08:00 - 14:20
09:00 - 11:50
Plats
Seminarierummet bv, Zoologen, Medicinaregatan 18 A + Zoom
Ytterligare information
Zoom-länk

För program och abstract se bifogad fil.