Hoppa till huvudinnehåll
Image
Foto: Shutterstock
Länkstig

Rätt till staden 2: Politiska utmaningar

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Välkommen till det andra digitala panelsamtalet i serien "Rätt till staden". Politiker i Göteborg Stad fortsätter i det andra panelsamtalet diskussionen om icke-kommersiella krafters plats också i det växande Göteborg. Utgångspunkten för samtalet är de utmaningar politiker möter. Vilka steg måste tas och vilka hinder måste övervinnas för att säkerställa en livaktig stad med mötesplatser och icke-kommersiella platser för alla?

Seminarium,
Webinar
Datum
3 dec 2021
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Zoom

Medverkande
Blerta Hoti, Socialdemokraterna
Patrik Höstmad, Demokraterna
Jonas Svensson, Miljöpartiet
Johan Zandin, Vänsterpartiet
Carl Thorshag, representant från civilsamhället, Cykelköket
Agnes Faxén, moderator
Arrangör
Managing Big Cities, Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

I det första panelsamtalet poängterades den politiska viljans betydelse för hur staden utformas. Såväl civilsamhällets som tjänstepersonalernas representanter betonade vikten av mötesplatser i staden där människor kan mötas utanför arbete, kommersiella eller boendeaktiviteter – så kallade mellanrum i staden. I de mellanrummen skapas och utvecklas praktik för hållbar utveckling, essentiellt i en växande stad.

Stadens "mellanrum" försvinner

Det första samtalet cirklade kring hur dessa mellanrum försvunnit, exempelvis cykelkök för reparation och återbruk av cyklar, solidariska kylskåp som minskar matsvinn är båda utan plats för sin verksamhet, medan gratisbutiker för kläder och prylar, och leksaksbibliotek ser framtida problem med plats.

Kort sagt: alla vill ha mellanrum men vad behöver politikerna för att (åter)skapa och bevara dem?