Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ideellt arbete
Foto: Shutterstock
Länkstig

Rätt till staden 1: "Stadens ideella krafter behöver plats"

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Välkommen till det första digitala panelsamtalet i serien "Rätt till staden" den 27:e maj. Representanter från civilsamhällsorganisationer och tjänstepersoner från kommunen möts då för att diskutera ideella krafters plats i ett växande Göteborg. "Rätt till staden" organiseras av forskningsprogrammet Managing Big Cities, vid Gothenburg Research institute/GRI, och modereras av vetenskapsjournalisten/ kommunikatören Agnes Faxén. Webbinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig enkelt här.

Seminarium,
Webinar
Datum
27 maj 2021
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Zoom

Medverkande
Bruno Chies, Solidariskt Kylskåp/Solikyl
Emma Öhrwall, Konsument- och medborgarservice
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling
Anna Tidefelt, Projekt- och processledare Platsbyggnad, Älvstranden Utveckling
Solveig Bontes, Gratisbutiken
Moderator: Agnes Faxén, vetenskapsjournalist/kommunikatör GRI
Arrangör
Managing Big Cities, Gothenburg Research Institute/GRI

Vad påverkar vår rätt till den stad vi lever i?

Vi välkomnar dig att ta del av en serie öppna digitala samtal under 2021 i regi av forskningsprogrammet Managing Big Citites på GRI.

I "Rätt till staden" kommer vi att lyfta fram de utmaningar och möjligheter som civilsamhället, föreningsliv och gräsrotsorganisationer står inför. Samtidigt ställer vi frågan hur tjänstemän, politiker och privata aktörer upplever sina roller för att skapa ett Göteborg för alla (webbinarium 1 och 2).  Det tredje webbinariet i serien kommer att ta upp hur aktörer från kommun och civilsamhälle i innovativa och progressiva städer som exempelvis Barcelona tänker och agerar vad gäller en inkluderande stad.

Rätt till staden 1: "Därför behöver stadens ideella krafter plats"

Urbana allmänningar (commons) är resurser som görs tillgängliga genom gemensamt skapande och förvaltande, och som tas om hand om gemensamt. I Göteborg finns till exempel Cykelköket, gratisbutiker, leksaksbibliotek eller Solidariskt kylskåp. Sådana organisationer som drivs av civilsamhället skapar resurser av glömda cyklar, matsvinn och gamla leksaker, och gör på så sätt nya allmänningar och bidrar till social och miljöhållbarhet. Därför behöver sådant skapande ges rum i staden.

I det här panelsamtalet 27:e maj möts representanter från Göteborgs stad, civilsamhället och privata aktörer kring frågan hur kan vi skapa icke-kommersiella platser, som fungerar som gemensamma mellanrum, där vi kan träffas, umgås och för att skapa och förvalta urbana allmänningar.  Hur kan vi jobba tillsammans?

Formatet är en timme online, där fem deltagare först ges tillfälle att presentera sin syn på frågan för webbinariet i två rundor runt ”bordet”. De avslutande 20 minuterna är det öppet för alla medverkande att ställa frågor.

Varmt välkommen med din anmälan! 

Bild
Göteborg
Göteborg - en stad för alla?
Foto: Edvin Johansson/Unsplash