Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Psykologiska aspekter av reproduktionsmedicinska tekniker

Hälsa & medicin

Docentföreläsning: Stina Järvholm

Föreläsning
Datum
3 jun 2021
Tid
15:00 - 15:45
Plats
online
Tillgänglighet
På grund av den rådande Corona-situationen kan vi inte erbjuda allmänheten att följa disputationen på plats, utan bara online.
Ytterligare information
Delta via
Zoom

Stina Järvholm disputerade 2017 med en avhandling om psykologiska aspekter av Pre-implantatorisk genetisk diagnostik (PGD). Hennes huvudsakliga forskningsområde rör psykologiska aspekter av olika reproduktionsmediciniska tekniker såsom livmodertransplantation och fertilitetsbevarande åtgärder vid cancersjukdomar. Stina Järvholm är överpsykolog och arbetar sedan 2003 inom Reproduktionsmedicin och sedan 2012 också på center för Cystisk fibros, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stina Järvholm är ordförande för Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin (SSRM) som är den nationella förening som samlar alla yrkesgrupper som arbetar kliniskt eller forskar inom klinisk reproduktionsmedicin, reproduktionsbiologi och reproduktiv hälsa.