Länkstig

Psykisk ohälsa i primärvård: Risk- och missbruk av alkohol och droger

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till att många patienter söker hjälp hos primärvården. En del av dessa patienter har även problem relaterade till risk- och missbruk av alkohol och droger och personalen har behov av att uppdatera sig kring det senaste kunskapsläget och gällande riktlinjer inom området. FoU-primärvård Göteborg och Södra Bohuslän presenterar tillsammans med forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa en serie föreläsningar på temat psykisk ohälsa i primärvård. Det tredje seminariet fokuserar på risk- och missbruk av alkohol och droger.

Webinar
Datum
2 feb 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Online (Teams)
Sista anmälningsdag
1 februari 2022

Bra att veta
Länk och instruktioner skickas i god till innan webbinariet till den e-postadress du anger i anmälan.
Anmälan är stängd.

Målgrupper

Serien vänder sig främst till medarbetare och chefer med anställning i den offentliga primärvården eller andra vårdgivare med avtal enligt vårdval i primärvård, i Göteborg och Södra Bohuslän. Andra som är intresserade är välkomna i mån av plats.

Föreläsare 

  • Sandra Weineland, docent, leg psykolog, specialist klinisk psykologi, forskningsplattformsledare psykisk ohälsa och hälsa, FoUUI Primärvård. Adjungerad till Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Morten Sager, docent, fil. dr i vetenskapsteori. Har utvecklat och leder masterprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs universitet
  • Kristina Berglund, docent och forskare inom beroendepsykologi. Lärare vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
  • Sven-Eric Alborn, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare. Före detta biträdande verksamhetschef för beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset och utvecklingsledare beroende, Psykiatri Halland
  • Eva Hallberg, Regionutvecklare, leg. Psykolog. Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Koncernkontoret. Koordinator för Regionalt Processteam (RPT) skadligt bruk – beroende och RPT adhd/AST

Program

13:00 Inledning, Sandra Weineland

13:10 Evidensens många ansikten: evidensbasering i praktiken, Morten Sager

14:00 Arbete inom primärvården med personer som har riskbruk och beroende utifrån evidens och praktisk erfarenhet, Kristina Berglund och Sven-Eric Alborn

15:15 Regional kunskapsstyrning – hur kan vi förbättra vården för personer som besväras av skadligt bruk och beroende? Eva Hallberg

15:50 Avslutande diskussion, Sandra Weineland

 

Evenemanget publicerades på CERAs hemsida.
Kontaktperson på CERA: Katarina Englund