Länkstig

Provföreläsningar för biträdande lektorat i ryska

Kultur & språk

Provföreläsningarna avser anställning som biträdande universitetslektor i ryska vid Institutionen för språk och litteraturer. Föreläsningarna är 20 minuter långa, därefter finns tid för frågor. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsning
Datum
12 dec 2022
Tid
09:00 - 11:00
Plats
Sal J233, Humanisten, Renströmsgatan 6

Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Ämnet för provföreläsningen

"Att introducera ryska och rysk litteratur på första terminens kurs vid universitetet. Möjligheter och utmaningar"

Schema för provföreläsningarna

  • 09:00  Malin Podlevskikh Carlström
  • 10:30  Henrik Christensen

Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Välkommen!