Länkstig

Provföreläsningar för biträdande lektorat i ryska

Kultur & språk

Provföreläsningarna avser anställning som biträdande universitetslektor i ryska vid Institutionen för språk och litteraturer. Föreläsningarna är 20 minuter långa, därefter finns tid för frågor. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsning
Datum
12 dec 2022
Tid
09:00 - 11:00
Plats
Sal E422, Humanisten, Renströmsgatan 6

Bra att veta
Lokalen ligger på plan 4, korridor E, i humanisten. Korridordörren är låst, men personal kommer att släppa in alla som vill vara med och lyssna.
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Ämnet för provföreläsningen

"Att introducera ryska och rysk litteratur på första terminens kurs vid universitetet. Möjligheter och utmaningar"

Schema för provföreläsningarna

  • 09:00  Malin Podlevskikh Carlström
  • 10:30  Henrik Christensen

Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Välkommen!