Hoppa till huvudinnehåll
Bild
trappa
Länkstig

Progression i akademiskt skrivande på en språkutbildning – utgångspunkter för en diskussion om ett ämnesintegrerat grepp

Forskning
Kultur & språk
Utbildning & lärande

Forskarseminarium i ämnet arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna!

Seminarium
Datum
24 mar 2021
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Online via Zoom, mejla till kontaktpersonen för länk

Medverkande
Ann-Kristin Hult, ASK
Christina El-Saidi, ASK
Bra att veta
Seminariespråket är svenska
Arrangör
institutionen för språk och litteraturer

Under första delen av seminariet presenteras hur enheten för akademiskt språk (ASK) arbetar med akademisk språk- och skrivutveckling med utgångspunkt i några goda exempel från andra utbildningar. Under seminariets andra del diskuteras hur man skulle kunna arbeta med progression i akademiskt skrivande på en språkutbildning och stegvis förbereda studenter på de krav på akademiska färdigheter i svenska språket, referenshantering samt textens struktur och innehåll som många gånger ställs först på tredje terminen.

 

Textunderlag:

Maria Eklund Heinonen, Ingrid Lennartson-Hokkanen & Andreas Nord. ”Mer än bara text och ord” Akademiskt skrivande i utbildningar i socialt arbete och sociologi. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1263341/FULLTEXT01.pdf. Kapitel 1 och 4.

Johan Landgren. Stöd dina studenters skrivutveckling – En lärarhandledning till Skrivguiden.se. http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:1118325/FULLTEXT01.pdf. Bilaga 1: Progressionsplan för akademiskt skrivande, s. 35–37.