Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Presentation av enkätundersökning med lärare i arabiska som modersmål

Kultur & språk
Utbildning & lärande

Ämnesseminarium i arabiska. Alla intresserade är välkomna!

Seminarium
Datum
28 apr 2021
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Online via Zoom, mejla till kontaktpersonen för länk

Medverkande
Louise Backelin, doktorand i arabiska
Bra att veta
Seminariespråk: svenska
Arrangör
institutionen för språk och litteraturer

Under detta seminarium kommer jag presentera data från min enkätundersökning med lärare i arabiska som modersmål från många olika kommuner i Sverige. Min huvudsakliga frågeställning handlar om vilken eller vilka varieteter eller språk som lärarna anser vara elevernas modersmål. Enkäten har innehållit frågor kring detta tema samt bland annat hur lärarna ser på de olika varieteternas funktion och roll i klassrummet.

Input och kommentarer från seminariedeltagarna välkomnas, speciellt då dessa enkätdata även kommer att användas som utgångspunkt för intervjuer med modersmålslärare. Vad kan vara intressanta teman eller områden att fokusera på i intervjuer? Hur kan jag analysera mitt material teoretiskt? Osv.