Bild
Politiskt språk
Länkstig

Politiskt språk – kampen om verklighetsbilden

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Hur används språket i politiken och vad kännetecknar politiskt språk? Vilka ord och uttryck används och varför?

Föreläsning
Datum
6 sep 2022
Tid
18:00 - 19:00
Plats
Stadsbiblioteket, Götaplatsen
Ytterligare information
Läs mer om Ett HUM
om...

Medverkande
Magnus P. Ängsal

Magnus P. Ängsal är universitetslektor i tyska vid Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet och forskar bland annat om politiskt språk. Utifrån den pågående valrörelsen ger han exempel på hur politiker vädjar till känslan, försöker göra positiva ord till sina och etablerar tolkningsramar – allt i syfte att vinna kampen om verklighetsbilden.