Länkstig

Poeten Schering Rosenhane. Nya textvittnen i gåtan Skogekär Bergbo

Kultur & språk

Vid detta seminarium presenterar och diskuterar Anna Blennow, docent i latin vid Institutionen för språk och litteraturer på GU, de nya textvittnen och källor som kan leda till lösningen på den litterära gåtan kring 1600-talspdeudonymen Skogekär Bergbo.

Seminarium
Datum
8 jun 2023
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Humanisten Sal: C664

Arrangör
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Arrangerat av Tidigmoderna seminariet.