Länkstig

Planseminarium FYS: Ulrika Lilja "Perspektiv från syskon"

Samhälle & ekonomi

Ulrika Lilja, doktorand vid institutionen för socialt arbete, presenterar sitt pågående avhandlingsprojekt: Perspektiv från syskon. En kvalitativ studie om ungas upplevelser av att vara syskon till barn som har funktionsnedsättning med insatsen personlig assistans.

Seminarium
Datum
7 dec 2022
Tid
08:15 - 10:00
Plats
Pilen, Pilgatan 19a

Ordförande: Helena Johansson
Opponent: Sara Larsson