Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Planseminarium - Annette Fridström (via Zoom)

Samhälle & ekonomi

På planseminariet lägger doktoranden fram en fullständig avhandlingsplan, som bör innehålla en introduktion där forskningsproblemet introduceras och en precisering av avhandlingens syfte och frågeställningar, metod och genomförande samt etiska överväganden samt en preliminär tidsplan för arbetet.

Seminarium
Datum
23 sep 2020
Tid
10:15 - 12:00
Plats
Pilen (Pilgatan 19A)

Annette Fridström är FYS doktorand vid institutionen dör socialt arbete.
Ordförande: Tina Olsson, docent vid inst. för socialt arbete
Opponent: Baharan Kasemi, doktorand vid inst. för socialt arbete