Bild
Foto: Lucky Huang
Länkstig

Parafras – Romantiken: Studenter tolkar stilepok på Göteborgs konstmuseum

Kultur & språk

Konstutställning i tre delar. Vad händer när studenter i konsthantverk får i uppdrag att utforska en stilepok? Resultatet flyttade in på Göteborgs konstmuseum i utställningen Parafras – Romantiken.

Utställning
Datum
15 dec 2021 - 20 feb 2022
Plats
Göteborgs konstmuseum
Ytterligare information
Göteborgs
Konstmuseum

Arrangör
Göteborgs Konstmuseum

Inom ramen för kursen ”Parafras –  objekt, begrepp och externa samarbetspartners” har studenter från de konstnärliga kandidatprogrammen i textil-, keramik- och smyckekonst från HDK-Valand utforskat stilepoken romantiken på Göteborgs konstmuseum. Som en del av kursen visa resultatet i utställningen Parafras –Romantiken i sal 13, våning fem på Göteborgs konstmuseum.

Vernissage sker den 15 december då en första grupp med sex elever visar sina verk fram till den 10 januari. Den 12 januari presenteras verken från andra gruppen av elever och den 2 februari eleverna i grupp tre. Utställningen avslutas den 20 februari 2022.

Bild
Foto: Isa Eriksson
 

Medverkande studenter:

Grupp 1, 15 december 2021–9 januari 2022:

Matilda Cederkvist, Daria Edström, Vilma Fredriksson, Elise Heine, Malin Uhlén och Karin Kauppi

Grupp 2, 12 januari 2022–30 januari 2022:

Erica Gabrielsson, Axel Danhard, Klara Lord, Sara Wallstedt, Mikaela Wallin och Esse McChesney

Grupp 3, 2 februari 2022–20 februari 2022:

Lucky Huang, Annika Alsenfors, Isa Eriksson, Malin Viktorsson, Maria Widegren och Malin Mattebo

Parafras – Romantiken
Göteborgs konstmuseum och HDK-Valand – Högskolan för konst och design

15 december 2021–20 februari 2022