Bild
Isabella Lövin
Foto: Victor Gårdsäter
Länkstig

Panelsamtal med Isabella Lövin

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT
Samhälle & ekonomi

Varför är det så svårt för politiker att ta hållbara beslut om havet? Isabella Lövin kommer till Act sustainable för att berätta om sin nya bok Oceankänslan och diskutera hållbara lösningar för ett livskraftigt hav med forskare från olika forskningsområden.

Seminarium
Datum
17 nov 2022
Tid
16:00 - 17:00
Plats
Studenternas Hus, Götabergsgatan 17, Göteborg

Medverkande
Isabella Lövin, författare och fd vice statsminister
Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxiologi, Göteborgs universitet
Johan Holmén, forskare i fysisk resursteori, Chalmers tekniska högkola
Gabriela Arguello, forskare i havsrätt, Göteborgs universitet
Sam Dupont, docent, marin eko-fysiologi, Göteborgs universitet
Annika Wall, moderator, Göteborgs universitet
Bra att veta
Begränsat antal platser. Hålls på engelska.
Arrangör
Centrum för hav och samhälle och Havsmiljöinstitutet

Efter mer än ett decennium på högsta politiska nivå lämnade Isabella Lövin sina politiska uppdrag i februari 2021. I sin nya bok Oceankänslan skildrar hon sin tid i politiken och de stora utmaningarna vi står inför. Med en unik inblick i den globala politiska scenen delar Isabella Lövin med sig av sitt perspektiv på det politiska vardagslivet, utmaningarna, konflikterna och förhandlingarna samt de krafter som får förändringar att ske så långsamt.

Isabella Lövin får sällskap på scenen av en panel av forskare från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet för att ytterligare fördjupa diskussionen om framtiden för vårt hav och vilka åtgärder som behöver vidtas för ett hållbart hav.

Forskarpanel

Bethanie Carney Almroth är professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på miljöeffekterna av plast och plastrelaterade kemikalier. Hon använder biokemiska och fysiologiska metoder för att förstå hur exponering för mikroplaster, plasttillsatser och miljökemikalier påverkar fiskar. Hon samarbetar också med miljöforskare och miljöpsykologer för att minska plastanvändning och skräp.

Gabriela Argüello är forskare i havsrätt på Göteborgs universitet. Hon har ofta varit involverad i multidisciplinära projekt och är en aktiv medlem i Centre for Collective Action Research (CeCAR). Hennes huvudsakliga forskningsintresse är havsförvaltning. Hon har också forskat på avfallshantering, fartygsåtervinning och föroreningar från fartyg. I sin forskning uppmärksammar Gabriela relationen mellan aktörer på flera nivåer, inklusive stater, internationella organisationer, industrier och organisationer i det civila samhället.

Johan Holmén är doktor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola. Han forskar om hållbarhetstransformationer. Forskningen utvecklar kunskap om hur samhällets komplexa hållbarhetsutmaningar kan förstås och hanteras på transformativa sätt i praktiken, med tonvikt på metodutveckling för lärande och systemförändring. Forskningen är inter- och transdisciplinär där kunskap hämtas från flera områden, även i samarbete med samhällsaktörer.

Sam Dupont är docent i marin ekofysiologi vid Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsfokus är effekten av globala förändringar – som havsförsurning och uppvärmning – på marina ekosystem. Han har publicerat i mer än 200 publikationer om ämnet i tidskrifter inklusive Nature, PNAS och TREE. Han arbetar också med utvecklingen av innovativa vetenskapskommunikation och utbildningsstrategier för att tackla globala utmaningar genom sina roller inom Center for Collective Action Research (CeCAR) och hans bidrag till den senaste IPCC-rapporten. Sam Dupont arbetar också inom kapacitetsbyggande program med fokus på marin vetenskap och havsförsurning i utvecklingsländer.

Moderator 

Annika Wall är kommunikatör på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Annika Wall har mer än 20 års erfarenhet av populärvetenskaplig kommunikation från olika befattningar vid Göteborgs universitet, bland annat programredaktör på TV-programmet Vetenskapslandet, samordnare för Wikipedia, och nyligen var hon en av tre lärare i en skrivarkurs för forskare som heter ”Skriv en bok om havet”. Annika Wall är också författare och litteraturkritiker. 

Om Act Sustainable

Paneldiskussionen är en del av det officiella programmet för Act Sustainable 2022 – en hållbarhetsvecka på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Årets tema är Demokrati i ett förändrat klimat. 

Evenemanget riktar sig främst till anställda och studenter på Chalmers och Göteborgs universitet, men alla är välkomna.