Länkstig

Oskar Gran: "Wood-living beetle diversity and Swedish forest management"

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet Naturvetenskap, inriktning biologi.

Disputation
Datum
23 sep 2022
Tid
10:00 - 14:00
Plats
Föreläsningssalen, Zoologihuset, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Medicinaregatan 18A, Göteborg.
Ytterligare information
Länk till avhandling i
GUPEA

Titel

Wood-living beetle diversity and Swedish forest management

Opponent

Universitetslektor Therese Löfroth, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå

Betygsnämnd

  • Professor Dr. Jörg Müller, Head of the conservation and research department at the Bavarian Forest National Park, Grafenau, Germany
  • Professor Emerita Lena Gustafsson, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala
  • Dr Peter Bergman, Naturvårdschef, Sveaskog Förvaltnings AB, Stockholm

Ersättare

Universitetslektor Anne Bjorkman, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Ordförande

Professor Staffan Andersson, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet