Länkstig

Orden om jorden: Nyord inom områdena miljö, klimat och omställning

Forskning

Seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi. Linnea Hanell, språkvårdare i svenska vid Språkrådet, Isof, och forskare vid Stockholms universitet

Seminarium
Datum
8 feb 2023
Tid
10:15 - 11:45
Plats
Zoom

Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Vid seminariet presenterar Linnéa Hanell en studie om nyord från de listor som Språkrådet och dess föregångare har publicerat sedan 1986. Tematiskt ligger fokus på ord och uttryck som rör miljöproblem, klimatförändring eller samhällsomställning föranlett av något av de två tidigare temana. Analytiskt är det yttersta syftet att förstå vad dessa nya ord har för relation till social förändring: i vilken utsträckning de reflekterar social förändring, och i vilken utsträckning de själva driver social förändring.