Bild
Poster för Västerhavsveckan
Länkstig

Öppet hus på Kristineberg Center

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

Onsdag den 10 augusti öppnar Kristineberg Center dörrarna för allmänheten under Västerhavsveckan. Besök oss under dagen och få en guidning av en av världens äldsta forskningsstationer, titta på föredrag om havsforskning eller följ med på en fartygstur.

Öppet hus
Datum
10 aug 2022
Tid
08:30 - 15:30

Guidad tur av stationen

Bild
Porträttbild Fredrik Gröndahl
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Följ med på en rundtur av en av världens äldsta marina forskningsstationer. I snart 150 år har forskare vid Kristineberg undersökt havet och dess invånare. På rundturen får ni se olika forskningsexperiment och höra om den spännande forskning som pågår om bland annat mikroplast, sjögurkor, ålgräs, hållbara odlingar och nya material.

Rundturerna avgår löpande under dagen och bokas i receptionen vid ankomst. Vi vill så klart att så många som möjligt ska få vara med på rundturen men vi kan inte garantera att det finns platser till alla. Det kostar inget att vara med på rundturen.

 

Föredrag om havsforskning

Bild
Personer i föreläsningssal
Foto: Johan Wingborg

I vår hörsal visas löpande inspelade föredrag där våra forskare berättar på ett populärvetenskapligt sätt om sin forskning. Varje föredrag är ca 30 minuter.

Gullmarsfjordens hemliga liv

Vad gör Gullmarsfjorden i Bohuslän så speciell? Under föredraget får du följa med ner under Gullmarfjordens yta. Med hjälp av undervattensrobotar får vi se unika bilder av organismerna som lever i fjorden. Du får även veta varför forskare har intresserat sig för fjorden i snart 200 år.

Framtidens mat är blå

För att världens växande befolkning ska ha mat på tallriken behövs nya, hållbara sätt att producera näringsriktiga livsmedel. I föredraget får du veta varför framtidens mat kommer från havet. 

Främmande fenor i fjordarna - hur förändras Sveriges fiskfauna?

I takt med att handel och sjöfart ökar, så ökar också införseln av främmande arter till våra vatten. Parallellt med det så värms havet av klimatförändringarna vilket får sydliga arter att röra sig norrut. Sverige är redan fullt av spännande fiskar - men vi kan vänta oss fler!

Hur kan sjögräsängar bidra till att minska klimatförändringarna?

Sjögräsängar är viktiga kolsänkor. De kan ta upp och lagra atmosfäriskt kol under långa tidsperioder och bidrar därmed till att motverka klimatförändringar. Under de senaste decennierna har sjögräsängar minskat kraftigt i utbredning runt om i världen. 

Därför borde vi odla sjögurka i Sverige

Sjögurkorna är viktiga för våra hav men vad är de, vad gör de och varför borde vi odla dem i Sverige?

Nya arter av kräftdjur i svenska vatten 

Under de senaste 20 åren har fler och fler arter av kräftdjur kommit in i svenska vatten. Några är invandrade från närområden och påverkar sin närmiljö lite, andra som kommer från långväga håll kan påverka sin närmiljö kraftigt och bedöms då som ett hot. Dessa är vad vi kallar invasiva arter. De har kommit hit med människans försorg, både medvetet och omedvetet.

 

Tur med forskningsfartyg

Video (1:38)
Se Miljöjägarnas film från båtturerna 2021

Följ med på ett av våra forskningsfartyg när vi tar upp djur och alger. Ombord finns en kunnig guide som visar och berättar om de fynd vi gör.

Båtturerna avgår löpande under dagen och bokas i receptionen vid ankomst. Vi vill så klart att så många som möjligt ska få följa med men vi kan inte garantera att det finns platser till alla.

Åldersgränser och priser för båttur

Barn under 3 år får tyvärr inte följa med på båtturerna.

Barn 3-6 år – Ingen kostnad

●  Får endast vara med i sällskap med betalande vuxen.

●  Får gärna ta med sin egen flytväst om de har. Ett fåtal lånevästar finns, men det är alltid bäst att ta med egen.
 

Ungdom 7-15 år – 100 kr

●  Får vara med utan vuxen.

●  Får inte ta med barn (endast vuxen får ta med barn).

●  Får gärna ta med sin egen flytväst om de har. Ett fåtal lånevästar finns, men det är alltid bäst att ta med egen.
 

Vuxen 16 år och uppåt – 200 kr

●  Får ta med barn.

●  Får gärna ta med egen flytväst om de har. Lånevästar finns.

 

Om Kristineberg Center

Kristineberg Center för marin forskning och innovation erbjuder infrastruktur och tjänster för forskare, utbildningar, företag och entreprenörer. Här finns testmiljöer, fartyg, laboratorier, möteslokaler och inte minst Gullmarsfjordens rika marina miljöer som ger fantastiska förutsättningarna för forskning, utbildning och innovation.

På Kristineberg bedrivs många olika typer av forsknings- och innovationsprojekt inom en rad marina områden. Några av dem innefattar att utveckla nya material och livsmedel från havet. Andra berör klimatets påverkan på det marina livet och omfattar både undervattensrobotar och digital teknik.

Centret drivs och utvecklas gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE Research Institutes of Sweden.