Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Om visualisering av semantiska nätverk i Svensk ordbok

Kultur & språk

Under seminariet presenterar Kristian Blensenius, Erik Bäckerud och Emma Sköldberg en undersökning av de hänvisningar som finns mellan semantiskt relaterade uppslagsord i den enspråkiga deskriptiva samtidsordboken Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO, andra upplagan från 2021).

Seminarium
Datum
27 okt 2021
Tid
10:15 - 11:45

Medverkande
Kristian Blensenius
Erik Bäckerud
Emma Sköldberg
Arrangör
Institutionen för svenska språket

På seminariet kommer vi att presentera en undersökning av de hänvisningar som finns mellan semantiskt relaterade uppslagsord i den enspråkiga deskriptiva samtidsordboken Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO, andra upplagan från 2021).

Framför allt kommer vi att ägna oss åt de fyra paradigmatiska hänvisningstyper som finns i ordboken och som presenteras under rubrikerna JFR (jämför), SYN. (synonym), MOTSATS och SE. Som exempel kan hänvisningarna mellan uppslagsorden söt, 1besk, bitter1, 1salt, sur1 och umami nämnas. Andra exempel är hänvisningarna mellan slank och smärt, tjock och smal samt tonsätta och 1ton1. Den här typen av kopplingar mellan ordboksartiklarna är intressanta att studera eftersom de har visat sig vara viktiga ur både ett receptivt och ett produktivt perspektiv.  

I vår undersökning har vi använt oss av ett verktyg för visualisering av data, och tack vare detta verktyg kan de hänvisningar och det semantiska nätverk som finns i ordboken överblickas på ett nytt sätt. Vidare kan man genom användning av verktyget blottlägga rena fel, luckor samt andra utvecklingsmöjligheter när det gäller hänvisningar i SO.  

Utöver detta kommer vi bl.a. att diskutera förhållandet mellan nuvarande hänvisningstyper och hur de introduceras för avsedda ordboksanvändare.  

Nyckelord: hänvisningar, paradigmatiska relationer, lexikografi, lexikologi, semantik