Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Om svenska rasord och bristen på en interkulturell etik / Kontroversiella ord i SO

Kultur & språk

Seminariet innehåller två presentationer med efterföljande diskussioner. Den första presentationen kommer att handla om svenska rasord och bristen på en interkulturell etik och den andra kommer att behandla kontroversiella ord i Svensk ordbok (SO).

Seminarium
Datum
14 okt 2020
Tid
09:45 - 12:00
Plats
Online via Zoom (kontakta Stellan Petersson, stellan.petersson@filosofi.gu.se, för länk)

Medverkande
Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik och lärare och forskare vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet
Stellan Petersson, filosofie doktor i teoretisk filosofi och universitetsadjunkt i svenska språket, Emma Sköldberg, docent och lektor i svenska språket, Göteborgs universitet
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Om svenska rasord och bristen på en interkulturell etik

Tobias Hübinette berättar om sin forskning om det han kallar svenska rasord, det vill säga svenskspråkiga ord, uttryck och benämningar på invandrare, minoriteter och utomeuropeiska folk, om olika svenska rasordsdebatter och om vad dessa säger om hur många majoritetssvenskar förhåller sig till det koloniala arvet, och om vad som behövs inför framtiden i ett Sverige som alltmer präglas av supermångfald.

Talare: Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik och lärare och forskare vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet

Kontroversiella ord i SO

I presentationen ges exempel från arbetet med kontroversiella ord inför kommande upplaga av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Fokus på seminariet är fältet etnicitet. Utvecklingar av definitioner tas upp. T.ex. diskuteras ras och svensk. Exempel och språkprov har gjorts mindre eurocentriska, och formuleringar som i Afrika har setts över. Ord som indian diskuteras, t.ex. med avseende på värdeladdning. Eftersom SO nu är tillgänglig som webbsida, uppkommer även frågor kring webblänkar mellan ord, och vi tar t.ex. upp länkning mellan det nedsättande lapp och neutrala same.  

Talare: Stellan Petersson, filosofie doktor i teoretisk filosofi och universitetsadjunkt i svenska språket, Emma Sköldberg, docent och lektor i svenska språket

Schema:

09:45-10:00 Logga in och mingla på Zoom

10:00-10:45 Presentation och diskussion Tobias Hübinette

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Presentation och diskussion Stellan Petersson och Emma Sköldberg

11:45-12:00 Mingla på Zoom och logga ut