Länkstig

Olov Eikeland - Aksjonsforskning og immanent kritikk

Forskning

Föreläsning med Olav Eikeland, professor vid Oslo Metropolitan University och gästprofessor vid Aalborg University.

Olav Eikeland har arbetat i det nordiska aktionsforskningsfältet alltsedan 1970-talet. Han är filosof och arbetar som arbetslivsforskare. Han var tidigare forskare och föreståndare för Arbetslivsinstitutet i Oslo varifrån omfattande utveckling av den skandinaviska sociotekniska aktionsforskningen tagit form. Idag fokuserar han främst på teoretisk kunskapsutveckling och fördjupar exempelvis begrepp som kan vara användbara i aktionsforskning. Ett sådant begrepp, immanent kritik, kommer han att prata om vid detta seminarium.

Mer om Olav Eikeland: https://oslomet.academia.edu/OlavEikeland

På sporet av en syvende forfatning: https://www.academia.edu/59900866/FINAL_TOC_Innhold_for_På_sporet_av_en_syvende_forfatning