Länkstig

Nyordslistor i en korpusspegel

Kultur & språk

På seminariet presenterar Aleksandrs Berdicevskis, Yvonne Adesam och Evie Coussé (Göteborgs universitet) forskning inom projektet Cassandra, som utgår från bl.a. frågan "Går det att förutsäga språkliga förändringar?

Seminarium
Datum
11 maj 2022
Tid
10:15 - 11:45

Medverkande
Aleksandrs Berdicevskis
Yvonne Adesam
Evie Coussé
Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Vi använder stora korpusar med modern svensk text för att kvantitativt undersöka uppkomster av nya ord under de senaste 20 åren. Som ett första steg tar vi Språkrådets nyordslistor och analyserar ordens frekvensförändringar och spridningsmönster, både i traditionellt redigerad text som nyhetsartiklar och icke-redigerad som sociala medier.