Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Höghastighetståg
Länkstig

Ny planeringshorisont – spaningar & möjligheter från nya inriktningsplaneringen

Samhälle & ekonomi

Reväst webbinarium: Ny planeringshorisont – spaningar och möjligheter från nya inriktningsplaneringen, betydelse för Västsverige

Seminarium
Datum
11 nov 2020
Tid
10:00 - 11:45
Plats
Webbinarium- länk skickas till anmälda samt läggs upp här

Medverkande
Kristina Jonäng, Regionråd Västra Götalandsregionen med ansvar för infrastruktur
Max Falk, Infrastrukturstrateg Västra Götalandsregionen
Jonas Eliasson, Måldirektör tillgänglighet, Trafikverket
Bo Lennart Nelldal, prof emeritus KTH
Moderator: Ulrika Bokeberg, chef infrastruktur och kollektivtrafik, Västra Götalandsregionen
Arrangör
Reväst & Västra Götalandsregionen

Den sista oktober överlämnar Trafikverket ett nytt inriktningsunderlag till regeringen. I det beskriver Trafikverket bland annat investerings- och underhållsbehov, vad de ekonomiska ramarna rymmer, förslag på hur resurserna kan fördelas, samt förväntad trafikutveckling under olika förutsättningar. Inriktningsunderlaget är utgångspunkten för en kommande revidering av den nationella infrastrukturplanen.

Västsverige växer så det knakar. Bara i Göteborg planeras för 1 000 miljarder kronor i investeringar i bostäder och kontorslokaler till år 2035. Befolkningen förväntas öka till 2,5 miljoner de närmsta trettio åren. Samtidigt expanderar Göteborgs hamn när alltmer gods ska transporteras ut i eller ut ur landet och 30 procent av Sveriges import och export går via Göteborgs hamn. Transporterna till och från hamnen är nödvändiga för svensk exportindustri, men också för att det ska finnas mat i svenska kök. För att möta expansionen och tillväxten i Västsverige och för att undvika att växtvärken inte sprider sig till övriga landet behövs kraftfulla satsningar på infrastrukturen.
Så hur står sig tågtrafiken i Västsverige i förhållande till andra delar av landet? Vilka planer och visioner finns för investeringar i infrastrukturen och vilken roll kan Västsverige spela i det framtida transportsystemet?

Webbinariet avslutas med ett panelsamtal med samtliga talare. Varmt välkomna!