Bild
text med titel
Foto: Bild: Bokmässan
Länkstig

Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte

Kultur & språk
Populärvetenskap

Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte tar plats 27 september 2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Till mötet bjuds politiker, bransch, forskning, tjänstepersoner och författare in i syfte att stärka det litteraturpolitiska samtalet, utbyta erfarenheter och lära mellan de nordiska länderna. Från HDK-Valand deltar Sofia Gräsberg, universitetsadjunkt i Litterär gestaltning.

Seminarium,
Webinar
Datum
27 sep 2023
Tid
11:00 - 17:15
Plats
Svenska mässan för inbjudna samt online via Bokmässan Play

Med avstamp i  begreppet Litteraturpolitik vill  Bokmässan i Göteborg, Västra Götalandsregionen  och  Nordisk Kulturfond  stärka litteraturen och det litteraturpolitiska samtalet genom att  initiera ett  Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte  i samband med Bokmässan. 

Det litteraturpolitiska toppmötet kommer att vara öppet för inbjudna deltagare. Samtal från scen direktsänds och är tillgängliga för allmänheten via Bokmässan Play.

Programpunk: Morgondagens litteratur, läsning och läsare
kl 14.35-15.15  

Vilka är våra nya unga litterära krafter? Hur ska vi säkerställa återväxten? Hur påverkar de nya medievanorna läsarnas relation och förhållningssätt till litteratur? Har vi en hållbar och ändamålsenlig politik för hur man ska främja litteratur av hög kvalitet? Hur ser morgondagens kanon ut?

Sofia Gräsberg, verksamhetsledare Göteborgs Litteraturhus och universitetsadjunkt i Litterär gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs  universitet samtalar med Jorunn Lavonius, litteraturkritiker, journalist och avgående redaktör för studenttidskriften  Ordkonst,  Lunds universitet och  Jacob Søndergaard, förlagsdirektör Gutkind  Forlag.

Se hela programmet på Bokmässans hemsida