Länkstig

Nils Wallenberg: ”Outdoor heat in urban areas – Model development and applications”

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet naturvetenskap, inriktning geografi

Disputation
Datum
17 jun 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg
Ytterligare information
Länk till avhandling i
GUPEA

Titel

Outdoor heat in urban areas – Model development and applications

Opponent

Assistant Professor Jennifer Vanos, School of Sustainability, College of Global Futures. Arizona State University

Betygsnämnd

  • Docent Peter Molnár, Institutionen för medicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
  • Universitetslektor Csilla Gal, Institutionen för information och teknik, Högskolan Dalarna, Falun
  • Professor Per-Erik Jansson, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Ersättare

Professor Hans Linderholm, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Ordförande

Professor Deliang Chen, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet