Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nikolaos Papadimitriou - Cell Therapy in lntervertebral Disc Degeneration

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet ortopedi

Disputation
Datum
7 maj 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via denna länk:  https://videoapi.vgregion.se/meet/3/40QAo5mKg/xjx43dJa0RUaQL2l

Handledare: Helena Brisby
Biträdande handledare: Helena Barreto Henriksson och Peter Thomsen

Opponent: Professor Björn Strömqvist institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige

Betygsnämnd:  Bengt Nellgård, Acke Ohlin och Katarina Nilsson Helander