Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nikolaos Papadimitriou - Cell Therapy in lntervertebral Disc Degeneration

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet ortopedi

Disputation
Datum
7 maj 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via den länk som publiceras här några dagar innan disputationen

Opponent: Björn Strömqvist, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Bengt Nellgård, Katarina Nilsson Helander och Per Wretenberg