Bild
Kvinna som pratar med en doktor via videosamtal
Foto: Rido - Shutterstock
Länkstig

Nätläkare och digitala vårdmöten – resursslukare eller problemlösare?

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Under denna Kunskapslunch on-line delar Gustav Kjellsson med sig av sin forskning om utvecklingen inom primärvården, med fokus på hur de nya digitala vårdtjänsterna påverkar vårdutnyttjande. Gustav har gjort flera studier som undersöker om det finns utrymme för dessa tjänster att avlasta den traditionella vården.

Webinar
Datum
21 sep 2021
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Online via Zoom

Medverkande
Gustav Kjellsson
Bild
Porträttbild av Gustav Kjellsson
Gustav Kjellsson

De senaste åren har användandet av digitala vårdtjänster formligen exploderat, en process som påskyndats av covid-19-pandemin då många över en natt ersatte fysiska besök med distanskontakter. De traditionella vårdcentralerna utmanas av digitala vårdgivare, och öppnar även egna nättjänster. Men vilken nytta dessa lösningar ger på sikt är omtvistat. Är digitaliseringen en lösning på vårdens långvariga tillgänglighetsproblem eller riskerar nätläkartjänsterna att utarma en redan hårt prövad primärvård?


Gustav Kjellsson är hälsoekonom verksam vid Institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan. Hans forskning handlar bland annat om hur vårdens organisering påverkar vårdanvändande, hälsa och ojämlikhet.