Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Några konceptuella metaforer för bråk i matematikläromedel för årskurs 1–3: Ett berg av pizzor och chokladkakor

Forskning
Utbildning & lärande

Välkommen till ett seminarium inom seminarieserien EMLA - Early Mathematics Learning and Awareness. Seminarierna genomförs i samarbete mellan forskningsmiljöer på Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Seminarium
Datum
17 maj 2023
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Online via Zoom.

Medverkande
Johannes Berggren, Stockholms universitet
Bra att veta
Seminariet är öppet för alla intresserade. Kontakta camilla.bjorklund@ped.gu.se för att få tillgång till Zoom-länk.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt EMLA - Early Mathematics Learning and Awareness

Denna presentation baserar sig på en delstudie i en licentiatuppsats om metaforens roll för undervisning och lärande i matematik; både metaforen som teoretiskt begrepp som sägs kunna förklara hur matematiska begrepp ”blir till”, men också metaforen som verktyg för att beskriva matematiska begrepp. Delstudien fokuserar det första av dessa metaforbegrepp och gör det genom att applicera begreppet på ett urval av matematikläroböcker för årskurs 1–3 och närmare bestämt på hur tal i bråkform behandlas i böckerna.

Med grunden i conceptual metaphor theory (Lakoff & Núñez, 2000) kommer denna presentation att beskriva förekomsten av tre conceptual metaphors för tal i bråkform – The measuring stick metaphor, Arithmetic is motion along a path och Arithmetic is object conctruction – i fyra vanliga och populära svenska matematikläroboksserier för åk 1–3. Analysen beskriver när och hur tal i bråkform introduceras, hur ofta de olika metaforerna förekommer, samt vilken typ av handlingar relaterat till ett antal i den tidigare forskningen identifierade viktiga aspekter av bråkkunnande, som eleverna behöver utföra.

Resultaten visar framför allt ett överflöd av uppgifter där eleven behöver namnge eller peka ut enkla bråk, mycket ofta relaterade till Arithmetic is object construction, med representationer av geometriska figurer och vardagliga objekt. The measuring stick metaphor och Arithmetic is motion along a path, med tallinjen som representation, förekommer mer sällan, med ett undantag. Väldigt få uppgifter berör de fysiska processerna delning och mätning, som kan ses som grundläggande för bråkbegreppet.

Konsekvenserna av dessa variationer i introduktion och behandling av tal i bråkform diskuteras i relation till tidigare forskning och till process object theory (Sfard, 1991). Vilka konsekvenser denna behandling av bråk kan ha för elevers kunnande inom detta matematiska område kommer också att beröras.