Länkstig

My Forsberg – The neuromodulatory effect of extracellular ions in the central nervous system

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för fysiologi

Disputation
Datum
16 sep 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Fredrik Elinder, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, Linköping.

Betygsnämnd: professor Susanna Wallerstedt (ordf.), professor Johan Frederik Storm (Oslo) och professor Mikael Elam.