Bild
Vit text där det står, Vad är fritt och informerat förhandssamtycke? Foto med en samisk flagga. I bakgrunden syns ett skogslandskap.
Länkstig

MR-dagarna: Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Samhälle & ekonomi

Urfolk har rätt till inflytande och konsultation över beslut som rör dem. Ändå har Sverige upprepade gånger fått internationell kritik för att inte i tillräcklig utsträckning värna om samernas rätt till inflytande. I seminariet diskuterar vi vikten av fritt informerat samtycke.

Seminarium
Datum
6 dec 2021
Tid
15:30 - 17:00
Plats
Svenska Mässan, Göteborg

Medverkande
Moderator: Kristina Sehlin MacNeil, forskare, Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet.
Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef / Förbundsjurist, Sámiid Riikkasearvi (Svenska Samernas Riksförbund).
Peter Johansson, forskare institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.
Sara-Elvira Kuhmunen, Ságadoalli/Ordförande, Sáminuorra (svenska samernas riksungdomsförbund).
Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker (med på videolänk)
Håkan Jonsson, Styrelseordförande SÁMEDIGGI / SAMETINGET
Arrangör
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Sverige har upprepade gånger fått internationell kritik för att inte i tillräcklig utsträckning värna om samernas rätt till inflytande och att de nuvarande formerna för konsultation inte är fullgod. Av urfolksrätten framgår att principen om fritt och informerat förhandssamtycke är grundläggande i relationen mellan stater och urfolk.

Så sent som i december 2020 uppmanade FN:s rasdiskrimineringskommitté Sverige att ändra sin lagstiftning på området. I mars 2021 föreslog regeringen en ny konsultationsordning men riksdagen ställde sig inte bakom regeringens förslag.

I seminariet diskuterar de medverkande vikten av fritt informerat samtycke för att staten ska kunna leva upp till både urfolksrätten, liksom grundlagens krav på delaktighet, icke-diskriminering och det samiska folkets rätt att behålla och utveckla sitt kultur- och samfundsliv.