Bild
Demonstranter i Myanmar gör "three finger salute"
Demonstranter i Myanmar gör "three-finger salute", en symbol för protesterna mot militärkuppen.
Foto: Pyae Sone Htun, Unsplash
Länkstig

MR-dagarna: Myanmar - militärkupp och brott mot de mänskliga rättigheterna

Samhälle & ekonomi

Efter militärkuppen i Myanmar i februari 2021 har det skett en markant ökning av dokumenterade brott mot människors rättigheter i landet. Med avstamp i den rådande krisen sätter vi brotten mot mänskliga rättigheter i en historisk kontext och diskuterar möjligheter för opinionsbildning, ansvarsutkrävande och upprättelse.

Seminarium
Datum
7 dec 2021
Tid
16:00 - 17:00
Plats
Svenska Mässan, Göteborg

Medverkande
Moderator: Mats Petersson, rådgivare Karen Swedish Community och styrelseledamot Svenska Burmakommittén.
Annami Löfving, forskare och internationell konsult i genus och mänskliga rättigheter.
Helena Thorfinn, journalist och författare med mångårig erfarenhet av att främja mänskliga rättigheter.
Helen Petersson-Buhtoo, ordförande Karen Swedish community, vice-ordförande Karen European Network.
Martin Gemzell, Burmakännare
Arrangör
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, och Karen Swedish Community

Omvärldens ögon har vid olika tillfällen riktats mot Myanmar, så som vid protesterna 1988, fördrivningen av roghingyer 2017, och vid militärkuppen nu i år. Men brott mot de mänskliga rättigheterna har pågått i årtionden och tvångsförflyttningar, tvångsarbete, stöld av egendom, övergrepp och avrättningar har varit en konstant verklighet för civilbefolkningen sedan militärjuntan tog makten 1962. Särskilt utsatta har de olika etniska grupperna varit. Under perioden 2011–2021 sågs en viss förbättring av situationen men efter militärkuppen i år har brotten mot de mänskliga rättigheterna återigen ökat.

Med avstamp i vikten att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter i dagens Myanmar får vi i seminariet ta del av människorättsaktivister och politiska ledares dagliga arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna via inspelade samtal. Paneldeltagarna diskuterar sedan vidare vad den senaste utvecklingen betyder för civilbefolkningen och för opinionen i omvärlden. Vilka möjligheter och eventuella risker finns? Vilka möjligheter finns att ställa de ansvariga till svars och för upprättelse för de som utsatts?