Länkstig

Monsterkategorin i svensk medicin och vetenskap

Kultur & språk

Med Maja Bondestam, Docent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Seminarium
Datum
22 mar 2023
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Humanisten C664

Arrangör
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Presentationen utgår från boken De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant, 1600-1830 (Makadam förlag, Göteborg, 2022) och beskriver hur den så kallade monsterkategorin har använts i svensk medicin och vetenskap, vad den haft för innebörder, och varför den försvann ut ur läkarnas och naturalhistorikernas arbeten från och med det sena 1700-talet.

Ordförande: Johan Kärnfelt