Bild
Bilden visar en vy över Visby.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Möjligheter och utmaningar med kunskapsstyrning vid vård av psykiatrisk samsjuklighet

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Centrumbildningen CERA vid Göteborgs universitet bjuder in till ett panelsamtal om kunskapsstyrning och psykiatrisk samsjuklighet under Almedalsveckan.

Seminarium
Datum
29 jun 2023
Tid
13:00 - 14:00
Plats
På gården intill GU-huset, Södra Kyrkogatan 15, Visby.

Arrangör
CERA: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet

Sedan några år tillbaka har en ny och omfattande organisation för nationell kunskapsstyrning sjösatts med programområden och arbetsgrupper som ska skapa och implementera kunskapsstöd. Samsjuklighetsutredningen, som utrett vården av samsjuklighet föreslår stora förändringar vad gäller huvudansvar för vården av samsjuklighet.

Under den omställningsfas som ligger framför blir det ännu viktigare att reflektera över vad kunskapsstyrning för psykiatrisk samsjuklighet kan betyda. Hur tar vi oss framåt och vilket håll är framåt i detta fall? Vilka möjligheter och utmaningar har kunskapsstyrningen? För att lära oss mer behöver vi mötas över sektorsgränser. Därför bjuder CERA in till ett panelsamtal där vi gemensamt undersöker hur vi tar oss vidare med kunskapsstyrningens goda ambitioner.

Deltagare i panelen:

  • Victor Lindfors, ordförande, nationell arbetsgrupp för missbruk och beroende
  • Anders Printz, utredare för Samsjuklighetsutredningen
  • Hans Winberg, generalsekreterare Leading Health Care
  • Zophia Mellgren, ansvarig för område beroende på SKR

Moderator för panelsamtalet är Morten Sager, docent i vetenskapsteori, ansvarig för mastersprogrammet i evidensbasering, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

Ta del av andra nyheter och evenemang på CERAs hemsida.
Kontaktperson på CERA: 
Katarina Englund