Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mittseminarium: Helena Håkansson. Titel: Personalflykt och styrningsmyter i välfärden.

Samhälle & ekonomi

Med bakgrund av den stora personalomsättningen i många välfärdsyrken fokuserar denna avhandling på hur nya typer av värdeskapande styrningsmodeller påverkar det organisatoriska samspelet och vilken eventuell inverkan det kan ha på viljan att lämna eller stanna kvar på sin arbetsplats. Det finns mycket forskning på hur enskilda faktorer på individnivå påverkar personalomsättning, men mindre om relationen till den övergripande styrningen. Styrningsmodeller är teoretiska idealmodeller, vilka inte kan förväntas ha en direkt effekt på personalomsättning. Styrningen bör däremot påverka organisatoriska förutsättningar och samspelet i organisationen vilket i sin tur kan påverka viljan att lämna eller stanna.

Seminarium
Datum
24 feb 2021
Tid
13:15 - 15:00

Medverkande
Helena Håkansson, doktorand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU (kontaktperson)
Kerstin Jacobsson, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU (ordförande)
Mattias Bengtsson, docent, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU (kommentator)
Jon Sunnerfjell, doktorand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU (kommentator)
Lotta Dellve, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU, (handledare)
Maria Wolmesjö, bitr. professor, Högskolan i Borås (handledare)
Kristina Håkansson, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU, (handledare)
Bra att veta
Seminariet sker på svenska.
Arrangör
Institutinen för sociologi och arbetsvetenskap