Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mittseminarium: Hållbarhetsarbete till allmän nytta

Samhälle & ekonomi

Caroline Ärleskog presenterar ett utkast av sitt avhandlingsarbete 'Hållbarhetsarbete till allmän nytta - En etnografisk studie av ett allmännyttigt bostadsbolags hållbarhetsarbete på landsbygden'. Ordförande är Gabriella Elgenius, docent.

Seminarium
Datum
19 maj 2021
Tid
13:15 - 15:00

Medverkande
Caroline Ärleskog, doktorand och författare
Oskar Engdahl, docent och kommentator
Helena Håkansson, doktorand och kommentator
Bra att veta
Obs! Maila till Bertil Rolandsson för att få tillgång till lösenordet som krävs för att ansluta till zoom.
Arrangör
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Studiens syfte är att undersöka hur hållbarhetsarbete organiseras för att stimulera till utveckling och förankring av normer som stödjer hållbar utveckling.

Utgångspunkt har tagits i följande tre frågeställningar:
1) Hur introduceras och upprätthålls hållbarhetsarbete?
2) Hur förhåller sig anställda till styrningen av hållbarhetsarbetet?
3) Vilka möjligheter respektive utmaningar kan identifieras i den löpande verksamheten?

Studien är en etnografisk fallstudie av ett kommunalt bostadsbolag på landsbygden.