Hoppa till huvudinnehåll
Bild
MIRAI 2.0 är ett samarbetsprojekt mellan elva svenska och åtta japanska universitet.
Foto: MIRAI
Länkstig

MIRAI 2.0 Research and Innovation week

Forskning
Hållbarhet & miljö

Den 7-11 juni 2021 står Göteborgs universitet värd för MIRAI 2.0 Research and Innovation week. Temat för veckan är International collaboration in a digital era – Fostering innovative minds for the future.

Webinar,
Workshop
Datum
7 jun 2021
11 jun 2021
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Plats
Digitalt

Eventet genomförs digitalt och samlar forskare från alla medlemsuniversitet i Sverige och Japan. Universitetsledningar och företrädare för näringsliv/industri och forskningsfinansiärer deltar. Vetenskapliga seminarier/workshops arrangeras inom projektets samtliga ämnesområden och fokus ligger på att knyta nya kontakter och diskutera gemensamma projektidéer. Deltagare ges möjlighet att presentera sin forskning, delta i poster session och komma med förslag på potentiella samarbetsområden.

Ett matchmaking-event mellan forskare, företagsrepresentanter och offentlig sektor genomförs för att åstadkomma kontaktskapande, ett breddat deltagande och för att uppnå resultat som når även utanför akademin.