Länkstig

Mikael Mide – A treatment seeking population with Gambling Disorder

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
15 mar 2024
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Avhandlingens fullständiga titel

A treatment seeking population with Gambling Disorder - Internet treatment, severity and gender

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Ståle Pallesson, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

Betygsnämnd: docent Annelie Goulding (ordf.), docent Philip Lindnér (KI) och professor Cecilia Åslund (UU)

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska och engelska

Det går bra att delta på distans, disputationen kommer att streamas via Zoom Webinar: en länk publiceras senast dagen innan disputationen.