Länkstig

Mellanseminarium: Jenny Kronman - Sex i gränsland

Samhälle & ekonomi

Jenny Kronman är doktorand vid institutionen för socialt arbete och presenterar sitt pågående avhandlingsprojekt. Mellanseminarium innebär att doktoranden lägger fram utkast till en till två empiriska artiklar/kapitel samt preliminära avsnitt kring inledning, syfte, tidigare forskning, teoretiska perspektiv. Titeln på projektet är "Sex i gränsland". En etnografisk studie om hur svensk sexualpolitik, gränspolitik och socialt arbete påverkar personer som säljer sex.

Seminarium
Datum
2 nov 2022
Tid
10:00 - 12:00
Plats
Pilen (Pilgatan 19A)

Ordförande vid seminariet: Lena Sawyer

Opponenter vid seminariet: Zulmir Becevic och Tobias Jansson, institutionen för. socialt arbete, GU.

Handledare: Marcus Herz och Annelie de Cabo, institutionen för. socialt arbete, GU.