Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mellanseminarium - Elias Ternström

Samhälle & ekonomi

Det outsägliga lidandet - Hur kunskap om att artikulera och bli förstådd i svårbeskrivbara depressionsupplevelser kan gynna taktfulla bemötanden hos socialarbetare eller andra yrkesverksamma

Seminarium
Datum
13 jan 2021
Tid
09:15 - 12:00
Plats
Via Zoom

Bra att veta
Den som vill få länken till seminariet, vänligen kontakta Lyudmyla.Khrenova@gu.se

Elias Ternström,  doktorand vid institutionen för socialt arbete, presenterar sitt avhandlingsprojekt.

Utgångspunkten för avhandlingen är att vissa depressionsupplevelser utmärker sig genom att vara särskilt svåra att beskriva, och att många personer med depressionsuppleveler därför inte känner sig helt förstådda när de berättar om sina erfarenheter. Ur ett fenomenologiskt perspektiv söks en fördjupad förståelse för vad det är som är svårt att beskriva inför andra, hur det upplevs att försöka beskriva dessa depressionsupplevelser för andra och hur det väl kan vara att bli förstådd av en annan person. Avhandlingen riktar sig till professionella, i synnerhet socialarbetare, med ambitionen att denna kunskap kan bidra till bättre bemötande när personer diagnostiserade med depression söker professionell hjälp. 

Ordförande: Anette Skårner 
Opponent: Elisabeth Punzi och Nika Söderlund, institutionen för socialt arbete