Bild
Logga för konferens
Länkstig

Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Den 26–27 oktober 2022 anordnar Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen en nationell konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. Med konferensen skapar vi en mötesplats där politik, kunskap och praktik tillsammans flyttar fram positionerna.

Konferens

Bra att veta
Till konferensen inbjuds särskilt berörda aktörer.

Digitalt program
26/10: Programmet under dagen livesänds
27/10: Programmet kommer att gå att ta del av i efterhand
Arrangör
Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen

Den 26–27 oktober 2022 anordnar Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen en nationell konferens om MIK för ett demokratiskt medborgarskap. Med konferensen skapar vi en mötesplats där politik, kunskap och praktik tillsammans flyttar fram positionerna.

Idag behöver såväl unga som gamla navigera i en värld som har blivit allt svårare att överblicka och genomskåda.  Ett förändrat medielandskap med nya produktionsvillkor och konsumtionsmönster har ytterligare förstärkt behovet av kunskap och nya förhållningssätt. Efter krigets utbrott i Europa aktualiseras än fler utmaningar som desinformation, censur och propaganda. Mot denna bakgrund framstår relevansen för begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) allt tydligare. Utgångspunkten är att ett inkluderande demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, engagerade och reflekterande medborgare. MIK är en nyckelresurs, vilket både EU och den svenska regeringen har fastställt, och det gäller i synnerhet för de unga.

Eftersom det fortfarande saknas en helhetssyn för MIK-området är det dags att lägga in en högre växel. För att nå målet om ökad medie- och informationskunnighet i samhället krävs det mer samverkan och tydligare ansvarsfördelning. Särskilt angeläget är att stimulera ett ömsesidigt utbyte mellan nationell, regional och lokal nivå. 

Konferensens huvudfrågor

  • Vilka är de största utmaningarna inom MIK-området idag enligt forskare och praktiker?
  • Hur kan politiken skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan regional/lokal nivå och nationell nivå?
  • Hur kan aktörer med olika uppdrag och målgrupper samverka i MIK-frågor?

För frågor om konferensen kontakta:
Karolina Westling