Länkstig

Med grammatiken i skrivpraktiken

Forskning
Utbildning & lärande

Med grammatiken i skrivpraktiken. En aktionsforskningsstudie om ett försök att gå från traditionell till kontextuell grammatikundervisning i kursen Svenska 2 Kan elevers intresse och motivation för grammatik och språk öka om grammatikundervisningen tydligt länkas samman med skrivundervisningen? Och kan det vara mer givande att utgå från elevernas egna texter och skrivande i grammatikundervisningen än konstruerade och tillrättalagda exempel? Med aktionsforskning som ansats följer jag min egen undervisning i en klass under en termin och studerar vad som möjliggör och hindrar en förändrad undervisningspraktik när eleverna möter en annan typ av undervisning i grammatik än den många av dem mött tidigare i skolan.

Seminarium
Datum
30 nov 2022
Tid
16:00 - 16:45
Plats
A1 336, Pedagogen hus A

Medverkande
Andreas Strindberg är gymnasielärare och har en masterexamen från NoMiA-programmet våren 2022
Arrangör
Aktionsforskningskollegiet