Bild
Länkstig

Med blicken på tidigt läsande och skrivande

Forskning
Utbildning & lärande

På seminariet presenterar föreläsaren resultatet från sin avhandling där hon studerat hur yngre förskolebarn skapar mening om läsande och skrivande i förskolan.

Seminarium
Datum
8 feb 2022
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Online på Zoom.
Ytterligare information
Länk till seminariet i
Zoom

Medverkande
Hanna Thuresson, Örebro universitet
Bra att veta
Öppet för alla intresserade. Ingen anmälan krävs.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Ofta tänker vi kanske att läsande och skrivande är sammankopplat med verbalt språk, men hur ser yngre barns mer icke-verbala villkor för meningsskapande om läsande och skrivande ut?  Utifrån sitt forskningsresultat kommer Hanna Thuresson att visa exempel på hur yngre barn använder sociala, materiella och kroppsliga resurser när de skapar mening om läsande och skrivande. Hon kommer även att diskutera hur förskolan kan ses som en specifik literacypraktik och några didaktiska konsekvenser av det.