Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maya Arvidsson Rådestig - Cerebrospinal fluid biomarkers and cognition in older adults

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
12 maj 2021
Tid
09:00 - 12:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor emeritus David Smith, Department of Pharmacology, University of Oxford, Oxford, Storbritannien.

Betygsnämnd: professor Johan Westin (ordf.), professor Mia Ericson och professor Tobias Langenhan (Universität Leipzig)

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Länk till Zoom Webinar

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas till ordföranden för disputationen:
Docent Steinn Steingrimsson
steinn.steingrimsson@gu.se