Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mats Ribbe – Alzheimer’s disease and vascular dementia...

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
23 apr 2021
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk

Avhandlingens fullständig titel

Alzheimer’s disease and vascular dementia in population-based studies

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Sölve Elmståhl, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Malmö.

Betygsnämnd: docent Axel Wolf (ordf.), professor Åsa Petersén och professor Katharina Stibrant Sunnerhagen. 

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Länk till Zoom Webinar

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén,
dessa skickas till ordföranden för disputationen:
Docent Steinn Steingrimsson

steinn.steingrimsson@gu.se